องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นาแว น้ำตกควนทึงทึง
อบต.นาแว สำนักสงฆ์บ้านควนสวรรค์
อบต.ไม้เรียง ภูเขาศูนย์
อบต.ห้วยปริก ควนพระพุทธบาท
อบต.ห้วยปริก บ่อน้ำพุร้อน
อบต.ละอาย น้ำตกสอยดาว
อบต.ละอาย น้ำตกหัวแหวน
อบต.ละอาย น้ำตกหนานโจน
อบต.ละอาย น้ำตกหนานเตย
อบต.ละอาย น้ำตกสวนอาย