องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาพระ ภูเขาพระ
เทศบาลตำบลเขาพระ บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ
เทศบาลตำบลเขาพระ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
เทศบาลตำบลกะทูน บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยทรายขาว
เทศบาลตำบลกะทูน น้ำตกหนานน้ำฟุ้ง
เทศบาลตำบลกะทูน อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
อบต.พิปูน วัดโบราณาราม
อบต.พิปูน น้ำตกหนานเจ็ดชั้น
อบต.พิปูน น้ำตกหนานนกนางแอ่น
อบต.พิปูน บ่อน้ำพุร้อน
อบต.พิปูน น้ำตกหนานฝาหม้อ
อบต.พิปูน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (ขล.10)
อบต.พิปูน น้ำตกแสนห่า