องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขาพระ อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
เทศบาลตำบลเขาพระ บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ
เทศบาลตำบลเขาพระ ภูเขาพระ
เทศบาลตำบลกะทูน น้ำตกหนานน้ำฟุ้ง
เทศบาลตำบลกะทูน อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
เทศบาลตำบลกะทูน บ่อน้ำร้อนบ้านห้วยทรายขาว
อบต.พิปูน น้ำตกหนานเจ็ดชั้น
อบต.พิปูน บ่อน้ำพุร้อน
อบต.พิปูน น้ำตกหนานฝาหม้อ
อบต.พิปูน อุทยานแห่งชาติเขาหลวง (ขล.10)
อบต.พิปูน น้ำตกแสนห่า
อบต.พิปูน วัดโบราณาราม
อบต.พิปูน น้ำตกหนานนกนางแอ่น
อบต.ยางค้อม สำนักสงฆ์ทองธรรมทาน