องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าประจะ ฝายน้ำล้นเสือพู
อบต.เขาพระทอง วัดเขาพระทอง
อบต.ควนหนองหงษ์ ยอดเขาท่าข้าม
อบต.นางหลง แหล่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตรวิถี
อบต.วังอ่าง ถ้ำวังนายพุฒ
อบต.วังอ่าง น้ำตกหนานสวรรค์
อบต.วังอ่าง สระน้ำ รพช.
อบต.วังอ่าง ห้วยน้ำใส