องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าศาลา หาดท่าสูง (สวนสน)
อบต.ท่าศาลา หาดสระบัว
อบต.ท่าศาลา หาดด่านภาษี
อบต.ท่าศาลา หาดแสงทอง
อบต.ท่าศาลา สวนป่าชายเลน
อบต.โพธิ์ทอง กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมะยิง
อบต.ตลิ่งชัน น้ำตกเทพชนะ
อบต.ตลิ่งชัน ถ้ำลอด
อบต.ตลิ่งชัน น้ำตกสุนันทา
อบต.ท่าขึ้น หาดเราะ
อบต.ท่าขึ้น หาดเจ้าจอม
อบต.ท่าขึ้น หาดพูนสุข
อบต.ท่าขึ้น หาดโลมา
อบต.ท่าขึ้น หาดไทยเพรส
อบต.ท่าขึ้น หาดทรายแก้ว
อบต.ท่าขึ้น หาดโพธิ์ทอง
อบต.ท่าขึ้น หาดธารา
อบต.โมคลาน เขื่อนฉัตรชัยชลธาร
อบต.โมคลาน แหล่งโบราณสถานโมคลาน
อบต.กลาย หาดชมแล
อบต.กลาย หาดปากดวด
อบต.กลาย หาดบางสาร
อบต.ดอนตะโก สวนอักษร
อบต.สระแก้ว หาดบ้านเราะ