องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองทุ่งสง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง พระซำปอกง หรือ หลวงพ่อโต (เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
เทศบาลเมืองทุ่งสง ถ้ำตลอด
เทศบาลเมืองทุ่งสง สวนพฤกษาสิรินธร
เทศบาลเมืองทุ่งสง น้ำตกโยง
เทศบาลตำบลชะมาย สระน้ำนบตาคำ
เทศบาลตำบลชะมาย เขาตาเล่ง
เทศบาลตำบลชะมาย สวนสาธารณะเขาตาเล่ง
เทศบาลตำบลชะมาย สระน้ำหนองหอย
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ น้ำตกโยง
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ น่านวังปริง
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ น้ำตกปลิว
เทศบาลตำบลกะปาง สำนักสงฆ์เวฬุวันถ้ำแรด
เทศบาลตำบลกะปาง ถ้ำน้ำลอด
อบต.หนองหงส์ คงคาเจริญ
อบต.หนองหงส์ วัดคงคาเจริญ พระพุทธศรีธรรมราช
อบต.หนองหงส์ รูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย
อบต.เขาโร เขาพลู
อบต.ควนกรด -
อบต.นาหลวงเสน น้ำตกหนานเตย
อบต.นาหลวงเสน น้ำตกหนานตากผ้า
อบต.นาหลวงเสน โบราณสถานพระบรรทม
อบต.นาหลวงเสน น้ำตกหนานปลิว
อบต.นาโพธิ์ สำนักสงฆ์เทวราชเขาคม
อบต.นาไม้ไผ่ ช่องเขาหินลูกช้าง
อบต.นาไม้ไผ่ วังถ้ำ
อบต.น้ำตก น้ำตกธารทิพย์
อบต.น้ำตก ล่องแก่งลอดถ้ำวังพระยาพิชัย
อบต.น้ำตก น้ำตกธาราวารินทร์
อบต.น้ำตก ถ้ำน้ำลอด