องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองทุ่งสง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
เทศบาลเมืองทุ่งสง ถ้ำตลอด
เทศบาลเมืองทุ่งสง สวนพฤกษาสิรินธร
เทศบาลเมืองทุ่งสง น้ำตกโยง
เทศบาลเมืองทุ่งสง พระซำปอกง หรือ หลวงพ่อโต (เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
เทศบาลตำบลชะมาย เขาตาเล่ง
เทศบาลตำบลชะมาย สระน้ำนบตาคำ
เทศบาลตำบลชะมาย สระน้ำหนองหอย
เทศบาลตำบลชะมาย สวนสาธารณะเขาตาเล่ง
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ น้ำตกโยง
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ น้ำตกปลิว
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ น่านวังปริง
เทศบาลตำบลกะปาง ถ้ำน้ำลอด
เทศบาลตำบลกะปาง สำนักสงฆ์เวฬุวันถ้ำแรด
อบต.หนองหงส์ รูปเหมือนหลวงพ่อคล้าย
อบต.หนองหงส์ คงคาเจริญ
อบต.หนองหงส์ วัดคงคาเจริญ พระพุทธศรีธรรมราช
อบต.เขาโร เขาพลู
อบต.ควนกรด -
อบต.ควนกรด ล่องแพหนานวัดใหม่
อบต.ควนกรด เจดีย์จุฬามณี
อบต.ควนกรด บ่อน้ำเจ้าตัก (บ้านหน้าเขา)
อบต.นาหลวงเสน โบราณสถานพระบรรทม
อบต.นาหลวงเสน น้ำตกหนานปลิว
อบต.นาหลวงเสน น้ำตกหนานเตย
อบต.นาหลวงเสน น้ำตกหนานตากผ้า
อบต.นาโพธิ์ สำนักสงฆ์เทวราชเขาคม
อบต.นาไม้ไผ่ ช่องเขาหินลูกช้าง
อบต.นาไม้ไผ่ วังถ้ำ
อบต.น้ำตก ล่องแก่งลอดถ้ำวังพระยาพิชัย
อบต.น้ำตก น้ำตกธาราวารินทร์
อบต.น้ำตก น้ำตกธารทิพย์
อบต.น้ำตก ถ้ำน้ำลอด