องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.นาบอน น้ำตกคลองจัง
อบต.ทุ่งสง ที่พักสงฆ์สวนธรรมจรจรัส