องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่ายาง จุดชมวิวสำนักสงฆ์ดอยเจดีย์
อบต.กรุงหยัน ทะเลปรน
อบต.กรุงหยัน เขานางนอน
อบต.กรุงหยัน ทะเลสองห้อง
อบต.กรุงหยัน วัดเขาแม่หน้า
อบต.กรุงหยัน ถ้ำปลา
อบต.กรุงหยัน วัดเขาหน้าเหรียง
อบต.กรุงหยัน วัดถ้ำเพดาน
อบต.กรุงหยัน สวนหลวง ร.9
อบต.กุแหระ อ่างเก็บน้ำหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3
อบต.กุแหระ กลุ่มร่มฟ้าจุฬาภรณ์พัฒนา