องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองปากพนัง หลวงพ่อยอดทอง
เทศบาลเมืองปากพนัง โบราณวัตถุของพ่อท่านเจิม
เทศบาลเมืองปากพนัง หลวงพ่อโอภาสี
เทศบาลเมืองปากพนัง หลวงพ่อผุด ,ศิวลึงค์
อบต.หูล่อง ประตูระบายน้ำอุทกวิภรณ์ประสิทธิ์
อบต.คลองน้อย เกาะนางโดย
เทศบาลตำบลบางพระ โรงสีไฟโบราณ
เทศบาลตำบลบางพระ โครงการพระราชดำริ
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก เกาะกระ
อบต.ขนาบนาก ริมคลองพระราชดำริ
อบต.บางศาลา วัดทรงบน
อบต.บางศาลา วัดบางไทร
อบต.ป่าระกำ วัดป่าระกำเหนือ
อบต.แหลมตะลุมพุก ปลายแหลมตะลุมพุก
อบต.แหลมตะลุมพุก ชายทะเล
อบต.แหลมตะลุมพุก วัดแหลมตะลุมพุก