องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสิชล สวนสาธารณะ(สวนสมเด็จฯ)
อบต.ทุ่งปรัง ถ้ำเขาพรง
อบต.ทุ่งปรัง พรุจรเข้ไข่
อบต.ทุ่งปรัง ชายหาดบ้านปลายทอน
อบต.สิชล หาดปิติ
อบต.สิชล ถ้ำวัดจอมทอง