องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลสิชล สวนสาธารณะ(สวนสมเด็จฯ)
อบต.ทุ่งปรัง ถ้ำเขาพรง
อบต.ทุ่งปรัง พรุจรเข้ไข่
อบต.ทุ่งปรัง ชายหาดบ้านปลายทอน
อบต.สิชล หาดปิติ
อบต.สิชล ถ้ำวัดจอมทอง
อบต.สิชล โบราณสถานศิวลึงทองคำพันปี
อบต.สิชล หาดหินงาม
อบต.สิชล หาดสิชล
อบต.เขาน้อย น้ำตกไผ่ตง
อบต.เขาน้อย น้ำตกยอดน้ำ
อบต.ฉลอง วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)
อบต.ฉลอง น้ำตกหนานเตย
เทศบาลตำบลทุ่งใส ถ้ำเขาหลัก
เทศบาลตำบลทุ่งใส น้ำตกหนานไผ่ ,หนานเตย
เทศบาลตำบลทุ่งใส สำนักสงฆ์เขาฑูคาล
เทศบาลตำบลทุ่งใส หาดทุ่งใส หาดฝายท่า
เทศบาลตำบลทุ่งใส เขาพลายคำ
อบต.เทพราช สำนักสงฆ์ช่วยป่าธาราวดี
อบต.เทพราช น้ำตกหนานช่องฟ้า
อบต.เทพราช น้ำตกวังไม้ไผ่
อบต.เปลี่ยน ถ้ำหลอด
อบต.เสาเภา หาดเสาเภา
อบต.เสาเภา โบราณสถานเขาคา
อบต.สี่ขีด น้ำตกสี่ขีด