องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหัวไทร หลาดริมคลองหัวไทร
เทศบาลตำบลหัวไทร ชายทะเลบ้านหน้าศาล
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ชายหาดทะเล หมู่ที่ 5,6,9
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ชายหาดวัดเกาะเพชร
เทศบาลตำบลหน้าสตน หาดฉิมหลา
เทศบาลตำบลหน้าสตน หาดแพรกเมือง
เทศบาลตำบลหน้าสตน หาดจันทร์แจ้ง
อบต.หัวไทร บ้านตุ๊กตา
อบต.หัวไทร ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า
อบต.ควนชะลิก เจดีย์วัดควนชะลิก
อบต.รามแก้ว ตลาดริมน้ำคลองแดน
อบต.แหลม อ่างเก็บน้ำทุ่งทับใน