องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหัวไทร หลาดริมคลองหัวไทร
เทศบาลตำบลหัวไทร ชายทะเลบ้านหน้าศาล
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ชายหาดทะเล หมู่ที่ 5,6,9
เทศบาลตำบลเกาะเพชร ชายหาดวัดเกาะเพชร
เทศบาลตำบลหน้าสตน หาดฉิมหลา
เทศบาลตำบลหน้าสตน