องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บางขัน ถ้ำเกร็ดแก้ว
อบต.บางขัน ถ้ำหินลูกช้าง
อบต.บางขัน ถ้ำทะลุ
อบต.บางขัน ป่าต้นน้ำพรุเตย
อบต.บางขัน น้ำตกสวรรค์
อบต.บางขัน ถ้ำลุงไข่
อบต.บางขัน จุดชมวิวบ้านทับกลาง
อบต.บางขัน ถ้ำมดแดง
อบต.บางขัน ถ้ำพยาบาล
อบต.บางขัน อ่าวอำเภอ
อบต.บ้านลำนาว น้ำตกโตน
อบต.วังหิน อุทยานบ่อน้ำร้อน