องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.บางขัน ถ้ำลุงไข่
อบต.บางขัน จุดชมวิวบ้านทับกลาง
อบต.บางขัน อ่าวอำเภอ
อบต.บางขัน ถ้ำพยาบาล
อบต.บางขัน ถ้ำเกร็ดแก้ว
อบต.บางขัน ถ้ำหินลูกช้าง
อบต.บางขัน ถ้ำทะลุ
อบต.บางขัน ป่าต้นน้ำพรุเตย
อบต.บางขัน น้ำตกสวรรค์
อบต.บางขัน ถ้ำมดแดง
อบต.บ้านนิคม จุดชมวิวช่องเหรียง
อบต.บ้านลำนาว น้ำตกโตน
อบต.วังหิน อุทยานบ่อน้ำร้อน
อบต.วังหิน อุทยานบ่อน้ำร้อน