องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาเหรง น้ำตกคลองใน
เทศบาลตำบลนาเหรง น้ำตกยอดเหลือง
เทศบาลตำบลนาเหรง น้ำตกคลองโชน
เทศบาลตำบลนาเหรง น้ำตกเขาพันล้าน
เทศบาลตำบลนาเหรง ถ้ำเขานายปาน
เทศบาลตำบลนาเหรง สระน้ำหลุมพี
อบต.กะหรอ วัดโทตรี
อบต.กะหรอ วัดเขาน้อย
อบต.นบพิตำ น้ำตกคลองหมอนมด
อบต.นบพิตำ ศาลาพ่อท่านกลาย
อบต.นบพิตำ หินดาน
อบต.นบพิตำ ถ้ำเขาเหล็ก
อบต.นบพิตำ ขุมเหมืองเก่า บ้านโรงเหล็ก
อบต.กรุงชิง บ่อน้ำร้อนกรุงชิง
อบต.กรุงชิง ล่องแก่งคลองกลาย
อบต.กรุงชิง ถ้ำหงส์
อบต.กรุงชิง ป่าประ
อบต.กรุงชิง ทะเลหมอกเขาจังโหลน
อบต.กรุงชิง น้ำตกกรุงนาง
อบต.กรุงชิง น้ำตกกรุงชิง
อบต.กรุงชิง ทะเลหมอกเขาเหลี้ยม