องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลหลักช้าง วัดธาตุน้อย
อบต.ช้างกลาง เขาเหมนรีสอร์ท
อบต.ช้างกลาง น้ำตกท่าแพ
อบต.ช้างกลาง เรือนผักกู๊ด
เทศบาลตำบลสวนขัน วัดราษฎร์บำรุง
เทศบาลตำบลสวนขัน วัดสวนขัน
เทศบาลตำบลสวนขัน น้ำตกสวนขัน