องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อุทยานแห่งชาติธารโบกธรณี
อบต.นาเหนือ วัดมหาธาตุวชิรมงคล
อบต.อ่าวลึกใต้ ถ้ำผีหัวโต - ถ้ำลอด
อบต.อ่าวลึกใต้ ถ้ำเขาพระ - เขาราง
อบต.อ่าวลึกเหนือ ถ้ำหน้ามันแดง
อบต.อ่าวลึกเหนือ ถ้ำเพชร
อบต.อ่าวลึกเหนือ ถ้ำสระยวนทอง
อบต.เขาใหญ่ หาดน้ำร้อนบ้านเขาล่อม
อบต.เขาใหญ่ ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
อบต.เขาใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัติวิถี ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง
อบต.คลองยา บ่อน้ำผุด
อบต.คลองยา เขื่อนเขาแก้ว
อบต.คลองยา ถ้ำวิมาน
อบต.คลองหิน ถ้ำโต๊ะหลวง
อบต.แหลมสัก เขาตีบนุ้ย
อบต.แหลมสัก ถ้ำลอดเขากล้วย
อบต.อ่าวลึกน้อย tree top adventure park krabi
อบต.อ่าวลึกน้อย เขากาโรส
อบต.อ่าวลึกน้อย ถ้ำคลัง