องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ปลายพระยา ถ้ำปราสาทนาฬาคีริง
อบต.ปลายพระยา อ่างเก็บน้ำคลองยา
อบต.เขาต่อ น้ำตกบางเท่าแม่
อบต.คีรีวง ถ้ำวิมาลย์
อบต.คีรีวง ถ้ำวารีรินทร์
อบต.เขาเขน อ่างเก็บน้ำห้วยลึก