องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเหนือคลอง ศาลเจ้าเฉ้งจุ้ยจ้อซูก๋ง
เทศบาลตำบลเหนือคลอง ศาลาเทวดาบ่อน้ำร้อน
อบต.เหนือคลอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
อบต.เหนือคลอง เขาแก้ว
อบต.คลองขนาน สระน้ำบ้านคลองหวายเล็ก(เหมืองเก่า)
อบต.คลองขนาน ท่าเทียบเรือแหลมกรวด
อบต.ตลิ่งชัน หาดยาว
อบต.ตลิ่งชัน เขายวน
อบต.ปกาสัย เกาะหม้อ
อบต.ปกาสัย ล่องคลองปกาสัย
อบต.ห้วยยูง หินเสี้ยมน้ำฉา
อบต.ห้วยยูง บ่อน้ำร้อน
อบต.เกาะศรีบอยา หาดช่องกิว