หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > เมืองพังงา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบจ.พังงา ภูตาจอ
อบจ.พังงา ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณี แห่งอันดามัน จังหวัดพังงา
อบจ.พังงา เกาะไข่ (เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก)
อบจ.พังงา เขาตะปู
อบจ.พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อบจ.พังงา วัดถ้ำสุวรรณคูหา
อบจ.พังงา เกาะปันหยี
อบจ.พังงา ถ้ำพุงช้าง
อบจ.พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อบจ.พังงา จุดชมวิวเสม็ดนางชี
อบจ.พังงา หน่วยพิทักษ์อุทยานฯศรีพังงาที่ศง.1 น้ำตกสวนใหม่
อบจ.พังงา อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
อบจ.พังงา เขาไข่นุ้ย
อบจ.พังงา เมืองเก่าตะกั่วป่า
อบจ.พังงา เขาพิงกัน
อบจ.พังงา น้ำตกโตนปริวรรต (น้ำตกสองแพรก)
อบจ.พังงา คลองสังเน่ห์
อบจ.พังงา เกาะพระทอง
อบจ.พังงา เกาะตาชัย
อบจ.พังงา วัดราษฎร์อุปถัมภ์ (วัดบางเหรียง)
เทศบาลเมืองพังงา ถ้ำตาปาน
เทศบาลเมืองพังงา ถ้ำพุงช้าง
เทศบาลเมืองพังงา หลวงพ่อทวด
เทศบาลเมืองพังงา เจดีย์เขาล้างบาศ
เทศบาลเมืองพังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
เทศบาลเมืองพังงา ตลาดน้ำเค็มวังหม้อแกง
เทศบาลตำบลบางเตย ภูผา ธารใส รีสอร์ท
เทศบาลตำบลบางเตย ป่าชุมชนหมู่ที่ 6 (ชุมชนบ้านกลาง)
เทศบาลตำบลบางเตย บ้านบางพัฒน์
อบต.เกาะปันหยี หมู่บ้านเกาะปันหยี(บ้านกลางน้ำ)
อบต.ถ้ำน้ำผุด ศาลเจ้าบุ้นเถ้าก๋ง
อบต.ถ้ำน้ำผุด ศาลเจ้าแม่หลักเมืองพังงา
อบต.ถ้ำน้ำผุด โบราณสถานวัดสราภิมูข
อบต.นบปริง น้ำตกโตนปริวรรต
อบต.นบปริง ด่านพญาพิพิธ
อบต.นบปริง วนอุทยานสระนางมโนราห์
อบต.ตากแดด ถ้าลอด
อบต.ตากแดด สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา
อบต.ทุ่งคาโงก น้ำตกหินแบน
อบต.ทุ่งคาโงก น้ำตกโตนหินลาด
อบต.ทุ่งคาโงก น้ำตกโตนสามชั้น
อบต.ป่ากอ น้ำตกโตน
อบต.ป่ากอ น้ำตกคลองถ้ำ