องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.คุระ พลับพลึงธารคลองตาเลื่อน
อบต.คุระ น้ำตกสวนใหม่
อบต.คุระ หาดอ่าวเคย
อบต.คุระ วิหารเซียนทุ่งนางดำ
อบต.คุระ ทะแลหวกหนวดมังกร
อบต.คุระ หาดบ้านทุ่งนางดำ
อบต.เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อบต.เกาะพระทอง เสม็ดแคระ
อบต.เกาะพระทอง เกาะปลิง
อบต.เกาะพระทอง ชายหาดใหญ่
อบต.เกาะพระทอง ชายหาดพ่อตาหินกอง
อบต.เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติเกาะระ - เกาะพระทอง
อบต.เกาะพระทอง ทุ่งหญ้าสะวันนา
อบต.เกาะพระทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อบต.บางวัน เทิอกเขายา
อบต.บางวัน อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
อบต.แม่นางขาว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน บ้านทุ่งรักชัยพัฒนา
อบต.แม่นางขาว น้ำตกนายทุย