องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ทับปุด ถ้ำครูบา
อบต.ทับปุด จุดชมวิวถ้ำเจดีย์ฤาษีสวรรค์
อบต.ทับปุด ถ้ำทองพุทธธรรม
อบต.ทับปุด ถ้ำพญานาคราช
อบต.ทับปุด จุดชมวิวเขานางหงส์
อบต.ทับปุด วัดถ้ำโกบ
อบต.มะรุ่ย ถ้ำผีหัวโต
อบต.มะรุ่ย โหนน้ำพุร้อน
อบต.โคกเจริญ บึงนบหลวง
อบต.บ่อแสน ถ้ำผึ้ง
อบต.บ่อแสน ถ้ำนาเขาขาว
อบต.บ่อแสน ถ้ำช้าง
อบต.บ่อแสน น้ำตกเต่าทอง
อบต.บ่อแสน ถ้ำเขาโต๊ะดำ
อบต.บางเหรียง พระมหาธาตุเจดีย์พุทธรรมบันลือ