องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองดอนสัก พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
เทศบาลเมืองดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
เทศบาลเมืองดอนสัก วังหิน
เทศบาลเมืองดอนสัก หาดนางกำ
เทศบาลเมืองดอนสัก เกาะแรต
เทศบาลเมืองดอนสัก เขาหัวบอน
อบต.ชลคราม ชายหาดบ้านพอด
อบต.ดอนสัก เกาะนกเภา
อบต.ดอนสัก น้ำตกหัวคลอง
อบต.ดอนสัก หาดนางกำ
อบต.ดอนสัก น้ำตกโฉ
อบต.ไชยคราม หาดทรายแก้ว
อบต.ปากแพรก น้ำตกวิภาวดี