องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองดอนสัก วัดดอนสัก
เทศบาลเมืองดอนสัก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
เทศบาลเมืองดอนสัก วังหิน
เทศบาลเมืองดอนสัก หาดนางกำ
เทศบาลเมืองดอนสัก พิพิธภัณฑ์ปลาหิน
เทศบาลเมืองดอนสัก เกาะแรต
เทศบาลเมืองดอนสัก เขาหัวบอน
อบต.ชลคราม ชายหาดบ้านพอด
อบต.ดอนสัก เกาะนกเภา
อบต.ดอนสัก น้ำตกหัวคลอง
อบต.ดอนสัก หาดนางกำ
อบต.ดอนสัก น้ำตกโฉ
อบต.ไชยคราม หาดทรายแก้ว
อบต.ปากแพรก น้ำตกวิภาวดี