องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลนครเกาะสมุย วัดปลายแหลม
เทศบาลนครเกาะสมุย หาดเฉวง
เทศบาลนครเกาะสมุย หาดละไม
เทศบาลนครเกาะสมุย หาดบางรักษ์
เทศบาลนครเกาะสมุย น้ำตกหน้าเมือง 1-2
เทศบาลนครเกาะสมุย วัดพระใหญ่
เทศบาลนครเกาะสมุย เทพเจ้ากวนอู
เทศบาลนครเกาะสมุย สวนผีเสื้อ เดอะ บัตเตอร์ฟลาย ฮิลล์
เทศบาลนครเกาะสมุย น้ำตกหินลาด
เทศบาลนครเกาะสมุย หินตา - หินยาย