องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลท่าชนะ ถ้ำเทพประสงค์
อบต.คลองพา น้ำตกคลองพา
อบต.ประสงค์ ถ้ำน้ำทิพย์ หมู่ที่ 1
อบต.สมอทอง แหล่งท่องเที่ยวบ้านนาบน หมู่ 10
อบต.สมอทอง ถ้ำเมืองเขาเพ-ลา
อบต.สมอทอง คลองหินโฉ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งพลับ
อบต.คันธุลี ถ้ำแก้วน้ำทิพย์
อบต.คันธุลี ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี
อบต.ท่าชนะ หากสำเร็จ
อบต.ท่าชนะ หาดนางลอย
อบต.วัง วัดถ้ำศิลาเตียบ
อบต.วัง วัดถ้ำใหญ่