องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ท่าขนอน หินพัด
อบต.ท่าขนอน น้ำตกโตนยาง
อบต.ท่าขนอน น้ำตกยวนสาว
อบต.ท่าขนอน ถ้ำสุขเสียบ
อบต.บ้านทำเนียบ น้ำตกน้ำราดธารธรรม
อบต.บ้านทำเนียบ สำนักสงฆ์ถ้ำวังบาดาล
อบต.บ้านทำเนียบ สำนักสงฆ์ถ้ำเบื้องแบบ
อบต.บ้านทำเนียบ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ม.4
อบต.บ้านยาง ถ้ำหนองไหล
อบต.ย่านยาว น้ำตกโตนตาเทือ
อบต.กะเปา พระธาตุนิลเปา
อบต.ถ้ำสิงขร บ่อน้ำพุร้อน
อบต.ถ้ำสิงขร หานฉมัน
อบต.ถ้ำสิงขร ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
อบต.ถ้ำสิงขร โบราณสถานวัดถ้ำสิงขร
อบต.ถ้ำสิงขร ล่องแก่งคลองน้ำใส
อบต.น้ำหัก เขตอภัยทานวังครก
อบต.น้ำหัก น้ำตกหินลาด