องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชประภา
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน ป่าชมพู่น้ำ
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน บ่อน้ำผุด
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน ศาลพ่อตาตาขุน
เทศบาลตำบลบ้านตาขุน วังตาขุน
อบต.เขาวง สระน้ำหนองหยุบ
อบต.พะแสง วิวพอยท์