องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลพนม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9
เทศบาลตำบลพนม ทะเลหมอก
เทศบาลตำบลพนม ท่าน้ำชมปลาวัดพนม
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น ถ้ำพระศรีสุก
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น น้ำตกสายพิณ
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น บ่อน้ำร้อน
อบต.คลองศก อุทยานแห่งชาติคลองพนม
อบต.คลองศก อุทยานแห่งชาติเขาสก
อบต.ต้นยวน บ่อน้ำดันทรายดูด
อบต.ต้นยวน น้ำตกธารบางคุย
อบต.ต้นยวน บ้านพักโฮมสเตย์
อบต.ต้นยวน ท่องเทียวเชิงเกษตร
อบต.ต้นยวน แม่น้ำสองสี
อบต.ต้นยวน น้ำตกโตนสวรรค์
อบต.ต้นยวน ท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ต้นยวน ศาลพ่อตาเขาวง
อบต.ต้นยวน น้ำตกวังช้าง
อบต.ต้นยวน หินลูกช้าง
อบต.ต้นยวน พ่อท่านสมเด็จ วัดปากตรัง
อบต.ต้นยวน ต้นไม้ประวัติศาสตร์
อบต.ต้นยวน ถ้ำมรกต
อบต.ต้นยวน วัดป่าเคียนพิงธรรมเจดีย์
อบต.ต้นยวน วัดถ้ำสุวรรณคูหา
อบต.ต้นยวน อุทธยานธรรมเขานาใน
อบต.ต้นยวน ครกหินโบราณ พ่อท่านขุนทิพย์
อบต.ต้นยวน โตนน้ำตกปากเตลิด