องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองนาสาร ถ้ำขมิ้น
เทศบาลเมืองนาสาร ริมคลองฉวาง
เทศบาลตำบลพรุพี อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง
เทศบาลตำบลคลองปราบ ถำขรม,ถ้ำพระ
เทศบาลตำบลคลองปราบ สวนสาธารณะหนองเภา
เทศบาลตำบลคลองปราบ ผาผึ้ง
เทศบาลตำบลคลองปราบ สวนสาธารณะ
เทศบาลตำบลคลองปราบ ดอยสถิต
เทศบาลตำบลควนศรี ริมฝั่งแม่น้ำตาปี
อบต.ทุ่งเตาใหม่ น้ำตกหูหนาน
อบต.ทุ่งเตาใหม่ ถ้ำพระ
อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ ค่ายลูกเสือ-บ่อน้ำร้อน
อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ น้ำตกเหมืองทวด
อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ วังโขรีสอร์ท
อบต.ลำพูน โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา8
อบต.ลำพูน น้ำตกดาดฟ้า
อบต.ลำพูน อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น