องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองนาสาร ถ้ำขมิ้น
เทศบาลเมืองนาสาร แหล่งกำเนิดเงาะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย
เทศบาลเมืองนาสาร ภูเขาทรายเหมืองแกะ
เทศบาลเมืองนาสาร ริมคลองฉวาง
เทศบาลตำบลพรุพี อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง
เทศบาลตำบลพรุพี รถถังจำลอง
เทศบาลตำบลคลองปราบ ดอยสถิต
เทศบาลตำบลคลองปราบ ถำขรม,ถ้ำพระ
เทศบาลตำบลคลองปราบ ผาผึ้ง
เทศบาลตำบลคลองปราบ สวนสาธารณะ
เทศบาลตำบลคลองปราบ สวนสาธารณะหนองเภา
เทศบาลตำบลควนศรี ริมฝั่งแม่น้ำตาปี
อบต.ทุ่งเตาใหม่ น้ำตกหูหนาน
อบต.ทุ่งเตาใหม่ ถ้ำพระ
อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ ค่ายลูกเสือ-บ่อน้ำร้อน
อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ น้ำตกเหมืองทวด
อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ วังโขรีสอร์ท
อบต.ลำพูน อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อบต.ลำพูน โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา8
อบต.ลำพูน น้ำตกดาดฟ้า