องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองนาสาร ถ้ำขมิ้น
เทศบาลเมืองนาสาร แหล่งกำเนิดเงาะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทย
เทศบาลเมืองนาสาร ภูเขาทรายเหมืองแกะ
เทศบาลเมืองนาสาร ริมคลองฉวาง
เทศบาลตำบลพรุพี อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง
เทศบาลตำบลพรุพี