องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเคียนซา หลาดจันทน์กะพ้อ
เทศบาลตำบลเคียนซา วัดเพ็งประดิษฐาราม
เทศบาลตำบลเคียนซา สวนน้ำจันทน์กะพ้อ
อบต.พ่วงพรมคร บ่อถ่านหินศิลา
อบต.เขาตอก บ่อน้ำพุร้อนบ้านเขาตอก
อบต.เขาตอก อ่างเก็บน้ำหนองทุ่งทอง