องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ถ้ำมูลค้างคาว
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เขาถ้ำปลา
เทศบาลตำบลบ้านส้อง น้ำตกธารทิพย์ (357)
เทศบาลตำบลบ้านส้อง น้ำตกคลองคันเบ็ด
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ่างเก็บน้ำบางลาย
เทศบาลตำบลเมืองเวียง วัดเวียงสระ
อบต.คลองฉนวน เขาถ้ำปลา
อบต.คลองฉนวน ทอนน้ำร้อน