องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองท่าข้าม สถานีรถไฟพุนพิน
อบต.ท่าโรงช้าง วัดนาคาวาส
อบต.ลีเล็ด กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
อบต.ศรีวิชัย โบราณสถานวัดเขาศรีวิชัย
อบต.ศรีวิชัย โบราณสถานวัดเขาพระอานนท์
อบต.ตะปาน ปากคลองแม่น้ำตาปี
อบต.ท่าข้าม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ท่าสะท้อน บ่อน้ำร้อนรัตนโกศัย
อบต.ท่าสะท้อน ทุ่งกระจูด
อบต.น้ำรอบ หนองหัววัง
อบต.น้ำรอบ วัดวิหาร (หลวงพ่อแดง)
อบต.บางงอน วัดเกษมบำรุง (วัดขนาย)
อบต.บางเดือน วัดจันทร์ประดิษฐาราม
อบต.บางเดือน หาดชมพู่
อบต.บางมะเดื่อ สวนสถานะหนองหาร
อบต.พุนพิน เจดีย์หลวงพ่อกล่อม