องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลเมืองท่าข้าม สะพานจุลจอมเกล้า
เทศบาลเมืองท่าข้าม วัดรัตนธรรมาราม
เทศบาลเมืองท่าข้าม พิพิธเมืองคนดี
เทศบาลเมืองท่าข้าม สถานีรถไฟพุนพิน
เทศบาลเมืองท่าข้าม จุดบรรจบแม่น้ำสองสาย/พายเรือคายัด
เทศบาลเมืองท่าข้าม พระหยกขาวและศาลเจ้าแม่ยายถิน
เทศบาลเมืองท่าข้าม วัดเกาะธรรมประธีป
อบต.ท่าโรงช้าง วัดนาคาวาส
อบต.ลีเล็ด กลุ่มชุมชนลีเล็ดนำเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์
อบต.ศรีวิชัย โบราณสถานวัดเขาพระอานนท์
อบต.ศรีวิชัย โบราณสถานวัดเขาศรีวิชัย
อบต.หัวเตย วัดหัวสวน
อบต.หัวเตย สำนักสงฆ์เกาะเวียงทอง
อบต.หัวเตย วัดหัวเตย
อบต.ตะปาน ปากคลองแม่น้ำตาปี
อบต.ท่าข้าม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
อบต.ท่าสะท้อน ทุ่งกระจูด
อบต.ท่าสะท้อน บ่อน้ำร้อนรัตนโกศัย
อบต.น้ำรอบ วัดวิหาร (หลวงพ่อแดง)
อบต.น้ำรอบ หนองหัววัง
อบต.บางงอน วัดเกษมบำรุง (วัดขนาย)
อบต.บางเดือน วัดจันทร์ประดิษฐาราม
อบต.บางเดือน หาดชมพู่
อบต.บางมะเดื่อ สวนสถานะหนองหาร
อบต.พุนพิน เจดีย์หลวงพ่อกล่อม