องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ตะกุกใต้ น้ำตกวิภาวดี
อบต.ตะกุกเหนือ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง
อบต.ตะกุกเหนือ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
อบต.ตะกุกเหนือ บ่อน้ำร้อนบ้านบางจำ
อบต.ตะกุกเหนือ ม่านผาขี้ลม
อบต.ตะกุกเหนือ ล่องแก่งลำน้ำคลองยัน
อบต.ตะกุกเหนือ ผาไทรน้อย
อบต.ตะกุกเหนือ จุดชมวิวทะเลหมอก
อบต.ตะกุกเหนือ สำนักสงฆ์ตโปตาวัน
อบต.ตะกุกเหนือ บัวผุด
อบต.ตะกุกเหนือ น้ำตกโกกกาก
อบต.ตะกุกเหนือ น้ำตกบ้านบางจำ