องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.กะเปอร์ น้ำตกห้วยผักข้าว
อบต.กะเปอร์ น้ำตกยะโฮ๊ะ
อบต.กะเปอร์ เขาพ่อตาโชงโดง
อบต.กะเปอร์ อุทยานปลาวังมัจฉา
อบต.บางหิน -
อบต.บางหิน แหลมพ่อตา
อบต.ม่วงกลวง ตกปลา
อบต.ม่วงกลวง อุทยานแห่งชาติแหลมสน(บางเบน)