องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลน้ำจืด ท่าเทียบเรือหัวถนน
เทศบาลตำบลน้ำจืด ศูนย์วัฒนธรมวัดจันทาราม
เทศบาลตำบลจ.ป.ร. น้ำตกชุมแสง
เทศบาลตำบลจ.ป.ร. น้ำตกงามมีสี
อบต.น้ำจืด ท่าเรือบางกุ้ง
อบต.น้ำจืด น้ำตกบกกราย
อบต.น้ำจืดน้อย -
อบต.บางใหญ่ น้ำตกสุวรรณศิริ
อบต.ปากจั่น น้ำตก 9 ชั้น
อบต.ปากจั่น น้ำตกหินทะลุ
อบต.ปากจั่น ล่องแพแลชายแดน
อบต.ปากจั่น พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์
อบต.มะมุ คอคอดกระ
อบต.มะมุ อันดามัน เกตเวย์
อบต.มะมุ น้ำตกสองแพรก
อบต.ลำเลียง น้ำตกห้วยเนียง
อบต.ลำเลียง ถ้ำพระขยางค์
อบต.ลำเลียง น้ำตกห้วยใหญ่
อบต.ลำเลียง น้ำตกห้วยปรางค์