องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกำพวน หาดประพาส
เทศบาลตำบลกำพวน หมู่เกาะกำ
เทศบาลตำบลกำพวน น้ำตกโตนกลอย
เทศบาลตำบลกำพวน ที่พัก I-IN Resort
เทศบาลตำบลกำพวน หาดทะเลนอก
อบต.นาคา ฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ 5
อบต.นาคา เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองนาคา