องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลเนินสันติ สระน้ำเฉลิมพระเกียรติ
อบต.รับร่อ น้ำตกทรายอ่อน
อบต.รับร่อ น้ำตกกรมหลวง
อบต.รับร่อ น้ำตกหินเขียว
อบต.ท่าข้าม วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ)
อบต.สลุย ศาลพ่อตาหินช้าง
อบต.สลุย วัดถ้ำพรุตะเคียน
อบต.สองพี่น้อง ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่
อบต.สองพี่น้อง โครงการพระเทพ
อบต.สองพี่น้อง เขาสามล้าน
อบต.สองพี่น้อง สะพานหิน
อบต.สองพี่น้อง แก่งสองพี่น้อง
อบต.หงษ์เจริญ น้ำตกกะเปาะ