องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปะทิว จุดชมวิววัดเขาเจดีย์
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตำหนักกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต รูปเหมือนหลวงปู่เชื่อม วัดมาบอำมฤต
เทศบาลตำบลสะพลี หาดสะพลี
เทศบาลตำบลสะพลี ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ ต.สะพลี
เทศบาลตำบลสะพลี