องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปะทิว จุดชมวิววัดเขาเจดีย์
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ตำหนักกรมหลวงชุมพร เขตรอุดมศักดิ์
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต รูปเหมือนหลวงปู่เชื่อม วัดมาบอำมฤต
เทศบาลตำบลสะพลี หาดสะพลี
เทศบาลตำบลสะพลี ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ ต.สะพลี
เทศบาลตำบลสะพลี จุดชมวิว (เขายายหับ)
เทศบาลตำบลสะพลี เขื่อนกั้นทราบปากคลองท่าเสม็ด
เทศบาลตำบลชุมโค อ่าวทุ่งซาง
เทศบาลตำบลชุมโค วัดถ้ำเขาพลู
เทศบาลตำบลชุมโค จุดชมค่างแว่นถิ่นใต้
เทศบาลตำบลชุมโค ที่พักสงฆ์ถ้ำน้ำลอด
เทศบาลตำบลชุมโค หาดบ่อเมา
เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ วัดถ้ำทะเลทรัพย์
เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ น้ำตกแก่งคอย
เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ วัดถ้ำพิสดาร
เทศบาลตำบลบางสน ถ้ำนางทอง
เทศบาลตำบลบางสน หาดหน้าทับ
เทศบาลตำบลบางสน โบราณสถานวัดดอนกุฎี
เทศบาลตำบลบางสน จุดชมวิวเขาดินสอ
อบต.เขาไชยราช ถ้ำเขาคราม
อบต.เขาไชยราช ถ้ำชัยพฤกษ์
อบต.เขาไชยราช ถ้ำน้อยหน่า
อบต.ดอนยาง น้ำตกเขาสีเสียด
อบต.ดอนยาง น้ำตกวังอำเภอ
อบต.ปากคลอง อ่าวถ้ำธง
อบต.ปากคลอง วัดแก้วประเสริฐ
อบต.ปากคลอง เนินทราย
อบต.ปากคลอง ชายหาดบางเบิด
อบต.ปากคลอง ชายหาดบ้านเกาะเตียบ
อบต.ปากคลอง อ่าวทุ่งมหา
อบต.สะพลี หาดทุ่งวัวแล่น
อบต.สะพลี จุดชมวิวเขาหราด