องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
อบต.ทุ่งคาวัด น้ำตกขุนทอง
อบต.ทุ่งคาวัด น้ำตกจำปูน
อบต.ละแม หาดอรุโณทัย
อบต.ละแม หล่าดใต้เคี่ยม
อบต.ละแม หาดตะวันฉาย
อบต.ละแม น้ำตกจำปูน
อบต.ละแม พระธาตุเขาน้อย
อบต.สวนแตง ชายทะเลบ้านทะเลงาม
อบต.สวนแตง บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลุ
อบต.สวนแตง วัดสวนสมบูรณ์
อบต.สวนแตง ชายทะเลบ้านหนองบัว