องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา วัดถ้ำขวัญเมือง
อบต.ท่าหิน ศาลพ่อเฒ่าเพชร หมู่ที่ 8
อบต.ท่าหิน ศาลกรมหลวงชุมพร
อบต.ท่าหิน จุดชมวิวบ้านหัวเขาถ่าน
อบต.ท่าหิน ๑ ปี มี ๑ หน "ทุ่งว่านสี่ทิศ" ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร.
อบต.ท่าหิน แหล่งซากดึกบรรพ์ฟอสซิลหอย หัวเขาถ่าน หมู่ที่ 8
อบต.ท่าหิน หาดทรายรีสวี
อบต.ครน สระน้ำพรุทับบอน
อบต.ครน น้ำตกผานาง
อบต.ครน ถ้ำเขาหลัก
อบต.ครน น้ำตกธารทิพย์
อบต.ครน ฝายมีชีวิตช่องนางรอ
อบต.ครน น้ำตกแก่งเตย
อบต.สวี วัดพระธาตุสวี
อบต.นาสัก แก่งถ้วย
อบต.นาสัก วัดนาสัก
อบต.นาสัก วัดหนองบัว
อบต.นาสัก สำนักสงฆ์ หัวทรายขาว
อบต.นาสัก ถ้ำธารน้ำลอด
อบต.นาสัก น้ำตกแก่งโครม
อบต.วิสัยใต้ น้ำตกไทรทอง
อบต.วิสัยใต้ แก่งอนุรักษ์
อบต.วิสัยใต้ น้ำตกโพธิ์สาลี
อบต.วิสัยใต้ น้ำตกแก่งร้อยรู
อบต.เขาค่าย น้ำตกพระยืน
อบต.เขาค่าย ถ้ำทิพย์ปรีดา
อบต.เขาค่าย วัดหน้าศาลช้างเล่น
อบต.เขาค่าย จุดชมวิว ซอยต้นเหรียง
อบต.เขาค่าย ถ้ำตาทอง
อบต.เขาค่าย ถ้ำพระ
อบต.เขาทะลุ ถ้ำธารน้ำลอด
อบต.เขาทะลุ กลุ่มเกษตรกรทำสวนฯ
อบต.เขาทะลุ ดอยตาปัง
อบต.เขาทะลุ เขาสันแดน
อบต.ทุ่งระยะ ถ้ำตาชี
อบต.ทุ่งระยะ ถ้ำน้ำลอดน้อย
อบต.ทุ่งระยะ ป่าชุมชนบ้านพรุระกำหวาน
อบต.ทุ่งระยะ แก่งเขาไล
อบต.ทุ่งระยะ น้ำตกแก่งโครม
อบต.ด่านสวี ชายหาดลกแพะ
อบต.ด่านสวี ชายหาดท้องโตนด
อบต.ด่านสวี ชายหาดลกกำ
อบต.ด่านสวี ชายหาดอ่าวท้องทราย