องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลปากตะโก หาดอรุโณทัย
เทศบาลตำบลปากตะโก อ่าวขวัญทอง
เทศบาลตำบลปากตะโก หมู่บ้านชาวประมง
เทศบาลตำบลปากตะโก ศาลกรมหลวงปากน้ำตะโก
เทศบาลตำบลปากตะโก หาดตาเฉย
เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร โบราณสถานวัดถ้ำเขาปีบ
เทศบาลตำบลทุ่งตะไคร พระธาตุมุจลินทร์
อบต.ช่องไม้แก้ว วิถีจินตนา 1 ไร่พอเพียง
อบต.ช่องไม้แก้ว ถ้ำไทร
อบต.ช่องไม้แก้ว วัดถ้ำเทวา
อบต.ช่องไม้แก้ว สวนลุงนิล
อบต.ตะโก ถ้ำฉานเรน
อบต.ตะโก น้ำตกฉานเรน
อบต.ตะโก น้ำตกธารศิลา
อบต.ตะโก ถ้ำพระ
อบต.ตะโก น้ำตกทับช้าง