องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลจะนะ
เทศบาลตำบลจะนะ
เทศบาลตำบลนาทับ วังหนาวพืช
เทศบาลตำบลนาทับ คลองนาทับ
อบต.สะกอม หาดบ่อโชน
อบต.สะกอม งานฝีมือ
อบต.คลองเปียะ น้ำตกเขาเหรง
อบต.น้ำขาว วัดน้ำขาวนอก
อบต.น้ำขาว เจดีย์ควนธง
อบต.น้ำขาว วัดน้ำขาวใน
อบต.ขุนตัดหวาย -
อบต.แค วัดขวด
อบต.ท่าหมอไทร สวนสาธารณะ กพร.
อบต.นาหว้า น้ำตกบ่อเต่า
อบต.นาหว้า อ่าวขนมโค
อบต.นาหว้า วัดประจ่า
อบต.สะพานไม้แก่น วัดเกษมรัตน์
อบต.สะพานไม้แก่น สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง
อบต.สะพานไม้แก่น วัดสะพานไม้แก่น