องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลนาทวีนอก สวนหินโฮมสเตย์
เทศบาลตำบลนาทวี วัดในวัง (หลวงปู่อิ่ม)
เทศบาลตำบลนาทวี อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
อบต.คลองกวาง อุโมค์เขาน้ำค้าง
อบต.คลองกวาง อุทยานเขาน้ำค้าง
อบต.คลองทราย หมู่บ้านเศรษกิจพอเพียง
อบต.ฉาง คลองวังบวบ
อบต.ฉาง อ่างเก็บน้ำคลองพรวน
อบต.ทับช้าง น้ำตกโตนชาติ
อบต.ทับช้าง ผาหินตั้ง
อบต.ประกอบ น้ำตกโตนสูง
อบต.ประกอบ บ่อน้ำร้อนบ้านโครง
อบต.ประกอบ ด่านบ้านประกอบ
อบต.ประกอบ เจดีย์ชัยมงคลโพธิสัตโต
อบต.ปลักหนู ปาควนเขาวัง
อบต.สะท้อน ควนหรน